Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Od 07/2018 má klub chovatelů československého vlčáka novou bonitační tabulku.  Kde je popsáno více exteriérových odchylek od stanradu než ve staré a měření má vlastní povahový kod. 
 
Informace a vysvětlení převzaté ze zápisu klubové konference . Celá k přečtení zde
Jak vypadá nová bonitační tabulka použita poprvé 15.7.2018 na bonitace české pobočky
 
Jak vypadá vyplněná bonitační karta - pro lepší náhled obrázků klikněte na obrázek - detaili tabulky
https://img30.rajce.idnes.cz/d3002/15/15356/15356593_3d135d961e4720d54632b642c87ba769/images/karta2.jpg?ver=0 https://img30.rajce.idnes.cz/d3002/15/15356/15356593_3d135d961e4720d54632b642c87ba769/images/karta1.jpg?ver=0
 
https://img30.rajce.idnes.cz/d3002/15/15356/15356593_3d135d961e4720d54632b642c87ba769/images/tabulka0.jpg?ver=0  
 
vylučující vady z chovu
https://img30.rajce.idnes.cz/d3002/15/15356/15356593_3d135d961e4720d54632b642c87ba769/images/tabulka8.jpg?ver=0
 
Vysvětlení povah u měření, označeno písmenkem Q , měření zůstává stejné
 
Qr  -přátelský, klidný nebo hravý
 
Qq - může mít stažený ocas, ale má snahu o kontakt s lidmi, nejeví známky nervozity
Qm - svalový třes, zalehávání nebo celkový útlum a pasivita
 
Qn - snaží se před měřením uprchnout
 
Qo - opakovaně napadá ze strachu, má stažený ocas, lze změřit jen obtížně
 
Qp - při měření se bojí, ale po odstoupení o několik kroků od komise se zcela uklidní a neprojevuje agresi ani strach, nemá už stažený ocas pod břichem ani svalový třes
 
Qs - může lehce hrozit, ale nenapadá, neprojevuje bázeň ani nervozitu, nemá stažený ocas
 
Qt - s lehkými obtížemi zvladatelný
 
Qu - vysoko neseným ocasem projevuje dominanci, nehodlá strpět manipulaci, lze změřit jen obtížně
 
Qv - při podráždění napadá už preventivně a nikoliv jen ze strachu, lze změřit jen obtížně
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Povahy u kolíku -  povahový test je stejný a nezměněný. Povahy se ale propracovali.  Stále se označují písmenem O
 
Oa -  velmi bázlivý s útlumovou nebo útěkovou reakcí - svalový třes, panický útěk nebo útlum, kdy pes přestane reagovat na okolí nebo se pohybuje zmateně, těká pohledem
 
Ob- bázlivý s útěkovou reakcí - pes uteče kam až je možno, ale při příchodu majitele již sleduje dění, je ovladatelný, neprchá a vnímá okolí
 
Oc- nedůvěřivý - pes může utéct před útokem, ale zastaví se z vlastní vůle ještě před koncem úvazu či plochy, poté sleduje okolí, reaguje na příchod majitele, je ovladatelný
 
Od - nedůvěřivý s obrannou reakcí - pes uteče před útokem, ale zastaví se z vlastní vůle ještě před koncem úvazu či plochy, přitom štěká či vrčí na figuranta
 
Oe- dráždivý, agresivní - na figuranta reaguje různě, ale reaguje agresivně při průchodu kontrolní osoby nebo se chová agresivně ve skupince, ačkoliv ho nikdo aktivně nedráždí ani se ho nedotýká.
 
Of -vyrovnaný s aktivně obrannou reakcí - při útoku jasně hájí svojí pozici. (Ve skupince pes nejeví žádné známky nejistoty či agrese, nemá zde stažený ocas, nevrčí, jinak je mu i při dobré reakci u kolíku zadána známka Od nebo Oe.)
 
 
Og- vyrovnaný, méně odvážný - pes vykazuje znatelnou obrannou reakci, avšak vyhýbá se přímému střetu. V žádném případě ale před útokem neuteče a nenechá se vytlačit více než několik kroků. (Ve skupince pes nejeví žádné známky nejistoty či agrese, nemá zde stažený ocas, nevrčí, jinak je mu i při dobré reakci u kolíku zadána známka Oc, Od nebo Oe.) 
 
Oh- vyrovnaný, dobrácký - pes vykazuje slabou nebo žádnou obrannou reakci, může také trochu ustoupit, ale reaguje přátelsky, klidně nebo hravě. Neprojevuje strach ani agresi, ale není apatický. V žádném případě při útoku neuteče a nenechá se vytlačit více než několik kroků. (Ve skupince pes nejeví žádné známky nejistoty či agrese, nemá zde stažený ocas, nevrčí, jinak je mu i při dobré reakci u kolíku zadána známka Oc, Od nebo Oe.)
 
Oi - klidný, submisivní - pes nevykazuje výraznou reakci na útok figuranta, avšak svým postojem dává najevo nedostatek sebevědomí. Před útokem výrazněji necouvne. (Ve skupince pes může mít nepatrně přitažený ocas, mimo to nejeví žádné další známky nejistoty či agrese, nevrčí, jinak je mu i při dobré reakci u kolíku zadána známka Oc, Od nebo Oe.)
 
Oj - klidný, dominantní - pes nevykazuje výraznou reakci na útok figuranta, avšak svým postojem s vysoko zdviženým ocasem dává jasně najevo pocit převahy. Před útokem výrazněji necouvne. (Ve skupince pes nejeví žádné známky nejistoty či agrese, nemá zde stažený ocas, výrazněji nevrčí a nesnaží se ani náznakem napadnout okolní osoby, jinak je mu i při dobré reakci u kolíku zadána známka Oc, Od nebo Oe.)
 
Ok - klidný, apatický - pes nereaguje na figuranta, je klidný, k okolímu dění lhostejný a nevykazuje žádné známky stresu. Před útokem necouvne. Ve skupince pes nejeví žádné známky nejistoty či agrese, nemá zde stažený ocas, nevrčí, chová se klidně a lhostejně